Organizacje studenckie :

 

 

ZSP - Zrzeszenie Studentów Polskich

 

AZS - Akademicki Związek Sportowy

 

NZS - Niezależne Zrzeszenie Studentów

 

Chór Akademii Pomorskiej

 

 

więcej na :

http://www.apsl.edu.pl/organizacje_s.php

 

____________________________________________________________

 

Koła Naukowe :

 

Koło Naukowe Historyków

 

Koło Epoki Napoleońskiej

 

Koło Naukowe „RAT-AP”

 

Koło Naukowe Botaników

 

Studenckie Koło Ochrony Przyrody i Kształtowania Krajobrazu

 

Studenckie Koło Naukowe Hydrobiologów

 

Koło Naukowe Fizjologów Zwierząt Oxygen

 

Koło Naukowe Polonistów

 

Koło Naukowe Edukacji Zdrowotnej

 

Koło Naukowe Sanologów

 

Koło Naukowe Geografów Fizycznych „K.L.I.M.A.T”

 

Akademickie Koło Matematyczne „Mat-AP”

 

Koło Naukowe „Hydrochemik”

 

Koło Nauk Informatyczno-Pedagogicznych ,,Abakus"

 

Koło Nauk Społecznych ,,Nemesis"

 

Międzywydziałowe Koło ,,Akademickie Centrum Mediacji"

 

Akademickie Koło Strzeleckie

 

Akademickie Koło ,,Hydrobiologów"

 

Koło Naukowe ,,Bezpieczniki"

 

Międzywydziałowe Koło Naukowe ,,Humanik"

 

Koło Naukowe Germanistów „Sapere Aude!”

 

Koło Naukowe Socjologii „Progessum”

 

Akademicki Klub Geografii GEO Champion

 

Koło Naukowe Dolly

 

Studenckie Koło Naukowe „Krąg Przyjaciół Zdrowia”

 

 

 

 

Rejestr kół naukowych :

 

http://www.apsl.edu.pl/pliki/rejestr-kol-naukowych.pdf