Kim jesteśmy?


 

RUSS to organizacja studencka działająca na Akademii Pomorskiej w Słupsku w skład której wchodzą studenci naszej Uczelni.

 

Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. W tym celu Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego ściśle współpracuje z organami Uczelni oraz Administracją Osiedla Akademickiego we wszystkich sprawach dotyczących studentów AP.

 

Dbamy o dobro każdego studenta i przestrzeganie praw mu przysługujących, opiniujemy regulaminy i system pomocy materialnej, współdecydujemy o podziale dotacji na działalność organizacji młodzieżowych, pomagamy w rozwiązywaniu problemów, staramy się o jak najlepsze i najdogodniejsze warunki do studiowania na naszej Uczelni.

Kreujemy życie kulturalne środowiska studenckiego, uczestniczymy w elekcji władz uczelni, wydziałów i instytutów.

Opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące studentów.

 

Ponadto Samorząd jest organizatorem największej imprezy, jaką jest święto studentów - Juwenalia oraz prowadzi działalność charytatywną.

 

 

Chcesz do nas dołączyć?

 

Jeżeli chcesz w czasie studiów aktywnie spędzić czas, czynnie brać udział w życiu uczelni, zdobyć doświadczenie, które pomoże Ci w przyszłości – zgłoś się do Nas! :)Telefon:

+48 59 840 54 05

wew. 405

 

E-mail:

russ.apsl@gmail.com 


Adres:

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

ul. Spacerowa 1b, DS4 p.2

76-200 Słupsk Jak dojechać ?