Pomoc materialna

 

 

Studenci/doktoranci Akademii Pomorskiej mogą korzystać z następującej pomocy materialnej:

 

1. Stypendium socjalnego [zał. nr 1]

2. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych [zał. nr 1]

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów [zał. nr 2]/ doktorantów [zał. nr 3]

4. Stypendium ministra dla najlepszych studentów [wnioski dostępne na stronie: www.stypendiumministra.pl]

5. Zapomogi [zał.4]

 

 

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej