Pomoc materialna


UWAGA!
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego informuje, że od roku akademickiego 2016/2017, RUSS nie bierze udziału w procesie przyznawania stypendium socjalnego (w tym zwiększonego do DS), stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych.


Studenci/doktoranci Akademii Pomorskiej mogą korzystać z następującej pomocy materialnej:

  1. Stypendium socjalnego [zał. nr 1]
  2. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych [zał. nr 1]
  3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów [zał. nr 2]/ doktorantów [zał. nr 3]
  4. Stypendium ministra dla najlepszych studentów [wnioski dostępne na stronie: www.stypendiumministra.pl]
  5. Zapomogi [zał.4]

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnejTelefon:

+48 59 840 54 05

wew. 405

 

E-mail:

russ.apsl@gmail.com 


Adres:

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

ul. Spacerowa 1b, DS4 p.2

76-200 Słupsk Jak dojechać ?