Informacje o pozostałych stypendiach, zapomogach studenckich
oraz kredycie studenckim


Informacje o pozostałych możliwościach otrzymania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów AP:

 1. Stypendium specjalne
  link
 2. Stypendium ministra
  link
 3. Zapomogi
  link
 4. Kredyt Studencki
  link


Telefon:

+48 59 840 54 05

wew. 405

 

E-mail:

russ.apsl@gmail.com 


Adres:

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

ul. Spacerowa 1b, DS4 p.2

76-200 Słupsk Jak dojechać ?