Ubezpieczenia 


 

     Ubezpieczenie NW i OC

Zawracamy się z uprzejmą prośbą do starostów poszczególnych lat o przekazanie informacji dotyczących ubezpieczenia NW i OC, które jest obowiązkowe w przypadku praktyk i staży.

Termin zbierania składek do 30.11.2017 r.

Opłaty za NW i OC zbiera starosta grupy, a następnie wraz z listą przekazuje do Biura ds. kształcenia i studentów p.321.

Zakres ubezpieczenia i listy znajdują się na stronie:

https://apsl.edu.pl/images/studenci/zakres_ubezpieczenia_2017.pdf________________

Z dniem 30 listopada upływa termin płatności ubezpieczenia. Jeżeli ktoś potrzebuje ubezpieczenia może kierować się na ul. Westerplatte 64 do pokoju 321. Dla studentów, którzy w bieżącym roku akademickim mają praktyki, ubezpieczenie jest warunkiem koniecznym do ich odbycia. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30 oraz w soboty od 8 – 11: Warunki ubezpieczenia: 30 zł – suma odszkodowania 12.000 zł Odpowiedzialność Cywilna – składka 7 zł – suma ubezpieczenia 10.000

_________________

 

ZGŁOSZENIA SZKODY W RAMACH UBEZPIECZENIA

Zgłoszenia szkody można dokonać na kilka sposobów:

1. Zgłoszenie za pośrednictwem Call Center pod numerem telefonu: 22 212 20 12.

2. Zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: interrisk.szkody@vigekspert.pl

3. Zgłoszenie za pośrednictwem poczty tradycyjnej – wypełniony druk zgłoszenia szkody (w załączeniu) należy przesłać na adres:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Departament Likwidacji Szkód NNW (DLS VE)

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 WarszawaTelefon:

+48 59 840 54 05

wew. 405

 

E-mail:

russ.apsl@gmail.com 


Adres:

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

ul. Spacerowa 1b, DS4 p.2

76-200 Słupsk Jak dojechać ?