Ubezpieczenia 


 

 

Z dniem 30 listopada upływa termin płatności ubezpieczenia. Jeżeli ktoś potrzebuje ubezpieczenia może kierować się na ul. Westerplatte 64 do pokoju 321. Dla studentów, którzy w bieżącym roku akademickim mają praktyki, ubezpieczenie jest warunkiem koniecznym do ich odbycia. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30 oraz w soboty od 8 – 11: Warunki ubezpieczenia: 30 zł – suma odszkodowania 12.000 zł Odpowiedzialność Cywilna – składka 7 zł – suma ubezpieczenia 10.000

_________________

 

ZGŁOSZENIA SZKODY W RAMACH UBEZPIECZENIA

Zgłoszenia szkody można dokonać na kilka sposobów:

1. Zgłoszenie za pośrednictwem Call Center pod numerem telefonu: 22 212 20 12.

2. Zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: interrisk.szkody@vigekspert.pl

3. Zgłoszenie za pośrednictwem poczty tradycyjnej – wypełniony druk zgłoszenia szkody (w załączeniu) należy przesłać na adres:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Departament Likwidacji Szkód NNW (DLS VE)

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 WarszawaTelefon:

+48 59 840 54 05

wew. 405

 

E-mail:

russ.apsl@gmail.com 


Adres:

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

ul. Spacerowa 1b, DS4 p.2

76-200 Słupsk Jak dojechać ?